dimarts, 17 de setembre de 2013

Segona temporada de cereal a Can Toni d'en Jaume Negre

Collita de cereal

Tot i que la temporada no ha set gaire bona, el passat dijous, aprofitant la presència de la trilladora a la finca vesina, es va procedir a la recolecció del blat xeixa. Una oportunitat que aprofitaren els alumnes en pràctiques a Can Toni d'en Jaume Negre per entrar en contacte amb el camp eivissenc. Un autèntic i inesperat bateig de cereal per als joves agricultors, i la segona sembra de xeixa del GEN des de la firma del contracte de custòdia amb la propietat. 
Nova filera de figueres. Al fons, la màquina collint el blat