Projecte i objectius

Durant els darrers anys hem tractat d'apropar-nos a la custòdia del territori com a eina per fomentar la conservació dels valors naturals i compatibilitzar-los amb la millora del nostre camp. En la primavera de 2011, i per a un termini de 25 anys, vàrem establir un acord amb els propietaris de la finca Can Toni d'en Jaume Negre, a Sant Llorenç de Balàfia, que ens va permetre iniciar petites feines de millora i començar a planificar la seva recuperació. En 2011 l’acord de col·laboració signat a Palma entre Obra Social “SA NOSTRA” Caixa de Balears i el GEN-GOB Eivissa per a l’execució de la primera fase del projecte “Can Toni d’en Jaume Negre. Projecte de custòdia del territori a Eivissa” ens ha permès iniciar els treballs de recuperació i posada en valor de l’esmentada finca. Ibiza Preservation Fund també col·labora en el projecte. Per altre banda, el juliol de 2013 ens varen notificar la concessió de la línia d’ajut Leader per a l’execució del projecte “Restauració i ampliació d'instal·lacions de reg en finca orientada a educació ambiental” que havíem presentat. Aquesta nova empenta ens facilitarà la continuïtat de les tasques iniciades i, en especial, la consolidació del sistema de reg i la possibilitat d’emmagatzematge d’aigua a la finca. "Can Toni d’en Jaume Negre. Projecte de custòdia del territori a Eivissa” s’estructura en fases, d’acord a un cronograma de prioritats i a les línies de finançaments en marxa o previstes en un futur immediat. Objectius i activitats a curt, mig i llarg termini Es preveu la consolidació d’objectius encaminats a la potenciació de la biodiversitat i el paisatge, a l’educació i a l’ús públic, i a la restauració i la conservació dels elements constructius. El seu grau i terminis d’execució dependrà de molt diversos factors, alguns, atesa la incertesa de la situació econòmica que vivim, imprevisibles en aquest moment. De forma resumida, algunes de les activitats que es portaran a terme es presenten a continuació: A curt termini
 • Autorització per a la recuperació de cultiu.
 • Inscripció a la Cooperativa Agrícola de Santa Eulària.
 • Inscripció al Consell Balear de Producció Agrària Ecològica.
 • Recuperació de l’antic camí de la casa.
 • Tala d’arbres i vegetació arbustiva de les antigues àrees de conreu.
 • Retirada d’elements contaminants o perillosos (ferralla, vidre, plàstics, uralita, etc.).
 • Creació d’una faixa de prevenció i protecció d’incendis forestals als voltants dels camins i conreus en contacte amb el bosc.
 • Poda, empelt, coronat, tala o extracció d’arbres de cultiu (garrovers, ametllers, ullastres i figueres). Sembra progressiva d’arbres.
 • Tala i/o extracció d’arbres fruiters morts o en molt mal estat. Sembra progressiva d’arbres.
 • Llaurat parcial i preparació d’una o més feixes per al conreu.
 • Sembra i recol·lecció de cereal (blat i civada).
 • Creació d’un banc de figueres (es preveu plantar dos exemplars de cada varietat present a Pitiüses).
 • Adequació de cocons i basses temporals d’aigua dolça per a animals.
 • Ubicació de caixes niu i/o de refugi (xoriguer, olibassa, ratapinyada).
 • Restauració d’elements patrimonials: parets de pedra, cisterna i aljubs.
 • Elaboració de l’informe biològic i de l’inventari d’espècies protegides i/o d’interès.
 • Elaboració d’un programa d’educació ambiental i d’un itinerari a la finca.
A mig termini
 • Continuació del treballs iniciats a la fase anterior.
 • Presentació i realització del programa educatiu (inclou itinerari) a la finca.
 • Adequació progressiva dels corrals per a la introducció d’animals autòctons.
 • Tancament de feixes per a la pastura i la mostra pública de les races autòctones pitiüses (ovella, cabra i gallina principalment).
 • Possible creació, a la finca, del Centre d’Integració de Races Autòctones Pitiüses (CIRAP) o d’un centre satèl·lit per difondre les races locals i crear una reserva viva (consolidació de l’acord de col·laboració amb la Federació Pitiüsa de Races Autòctones –FePiRA –).
 • Construcció d’un forn de calç per a la seua utilització a les instal·lacions de la finca.
 • Restauració de les parets de la casa i emblanquinat.
A llarg termini
 • Continuació del treballs iniciats a les fases anteriors.
 • Creació d’una dependència per oferir els productes d’aquesta i d’altres finques vesines “agrobotiga”. Restauració d’elements de fusta (portes, mobiliari, carros, etc.).
 • Recuperació de la casa (retirada d’uralita, restauració de terrats, etc.).
 • Obertura al públic de la casa per mostrar com era la vida al camp a mitjans del segle XX.

Cap comentari:

Publica un comentari