dissabte, 27 de setembre de 2014

El GEN demana la retirada del pla de fumigació amb Dimilin


Davant l’anunci del Govern Balear de procedir a la fumigació dels pinars d’Eivissa per a combatre la processionària (Thaumetopoea pityocampa), volem realitzar les següents observacions:

- El Dimilin, nom comercial que es refereix al diflubenzuron, és un producte que no és gens selectiu i és de llarga persistència en el medi natural. Les fumigacions amb aquest producte alteren l’equilibri natural reduint la població no sols de la processionària, sinó també la de molts altres insectes, com les abelles, que poden  veure agreujada la seva situació, ja prou complicada a dia d’avui.  

Processionària (foto: Toni Muñoz)

- La normativa europea prohibeix taxativament les fumigacions aèries (Directiva 2009/128/CE), permetent-les només com a excepció en casos especials. La Conselleria de Medi Ambient ha tramitat la plaga de la processionària, a nivell de totes les Balears, com un cas especial, quan de fet no ho és.

Les abelles es troben en una situació crítica i requereixen la màxima atenció

- Existeixen alternatives als insecticides no selectius i persistents per al control de la processionària, com el foment dels seus predadors naturals (ocells, ratapinyades, insectes paràsits), la captura amb feromones, la retirada manual als pins joves i, en darrer extrem, la fumigació amb altres productes d’origen biològic, més selectius, com els preparats amb Bacillus thuringiensis.
 
El GEN és soci de l'Associació d'Apicultors d'Eivissa

dimecres, 24 de setembre de 2014

Setmana Europea de la Custòdia del Territori


Camí d'accés a la casa
Del 26 de setembre al 5 d’octubre es celebra la Segona Setmana Europea de la Custòdia del Territori. El GEN, aprofitant aquesta fita anual, et convida a participar visitant Can Toni d’en Jaume Negre el dissabte 4 d'octubre.    
 
Calàpet fotografiat a Sant Mateu d'Albarca

Connecta’t amb la Natura, ajuda al GEN en la creació del primer nucli zoològic de la finca. El GEN te la intenció de crear dos línies diferents per a la recuperació d’espècies que fins fa poc eren freqüents a la nostra illa. D’una banda la tortuga mediterrània (Testudo hermanni) i, més endavant, el calàpet (Bufo balearicus). Ambdues espècies presents al Catàleg d’espècies amenaçades de les Illes Balears dins la categoria d’espècies silvestres en règim de protecció especial. 

Distribució geogràfica de la tortuga mediterrània (mapa: Zoo de Barcelona)

D'altra banda, també estam enllestint els tancats exteriors dels futurs corrals per a la gallina autòctona eivissenca. És la nostra intenció tenir una mostra de cadascuna de les tres varietats existents. Més informació.

Gallines i gall de la varietat blanca

Horari i activitats programades:

Dissabte 4 d'octubre: 09  – 12 h: treballs de condicionament de l’espai on s’introduiran les tortugues i/o dels corrals de les gallines.


12 – 14 h : itinerari guiat i presentació de les últimes actuacions i previsions del projecte de recuperació de la finca.

dilluns, 15 de setembre de 2014

Basses d'aigua

Tot i tenir-vos una mica abandonats, en els darrers mesos han continuat les feines a Can Toni. Durant l'estiu s'han portat a terme, principalment, treballs per mantenir vius els arbres plantats fins aleshores, en especial els sembrats durant l'hivern, les vint oliveres que han completat el banc de figueres de la finca, i la segona plantació d'arbequines per col·laborar amb l'ADV de l'Olivar d'Eivissa en el projecte de recuperació de varietats d'oliveres eivissenques. 

Però el motiu d'aquesta entrada al blog ha set, una vegada enllestits tots els tràmits administratius, l'inici dels treballs per a l'adeqüació de la llera del puig, de roca natural, per a l'emmagatzematge d'aigua de pluja (que més tard, més d'hora, haurà d'arribar). És a dir, la construcció de les primeres basses d'aigua de la finca. No les anomenam safareigs doncs l'única paret que es construirà serà el mur de contenció, a la part inferior per tancar el desnivell i poder acollir l'aigua, i un petit canal que comunicarà ambdues basses. Us anirem informant a mida que vagin avançant els treballs. D'entrada unes primeres imatges. 

Els treballs corren a càrreg de Posidònia SL

Cal destacar, però, el contrast entre les dos fotografies que mostram a baix. Allí, els únics elements identificables, i comparatius  de l'estat en que estava la llera del puig a la nostra arribada, quan ni tan sols s'apreciaven els murs de pedra, i a l'actualitat, són la paret de la casa del carro, a l'esquerra, i la palmera, a la part central de les fotografies. 
Treballs parcialment finançats pel LEADER