dissabte, 27 de setembre de 2014

El GEN demana la retirada del pla de fumigació amb Dimilin


Davant l’anunci del Govern Balear de procedir a la fumigació dels pinars d’Eivissa per a combatre la processionària (Thaumetopoea pityocampa), volem realitzar les següents observacions:

- El Dimilin, nom comercial que es refereix al diflubenzuron, és un producte que no és gens selectiu i és de llarga persistència en el medi natural. Les fumigacions amb aquest producte alteren l’equilibri natural reduint la població no sols de la processionària, sinó també la de molts altres insectes, com les abelles, que poden  veure agreujada la seva situació, ja prou complicada a dia d’avui.  

Processionària (foto: Toni Muñoz)

- La normativa europea prohibeix taxativament les fumigacions aèries (Directiva 2009/128/CE), permetent-les només com a excepció en casos especials. La Conselleria de Medi Ambient ha tramitat la plaga de la processionària, a nivell de totes les Balears, com un cas especial, quan de fet no ho és.

Les abelles es troben en una situació crítica i requereixen la màxima atenció

- Existeixen alternatives als insecticides no selectius i persistents per al control de la processionària, com el foment dels seus predadors naturals (ocells, ratapinyades, insectes paràsits), la captura amb feromones, la retirada manual als pins joves i, en darrer extrem, la fumigació amb altres productes d’origen biològic, més selectius, com els preparats amb Bacillus thuringiensis.
 
El GEN és soci de l'Associació d'Apicultors d'Eivissa

Cap comentari:

Publica un comentari