dimecres, 21 de març de 2012

I per fí la pluja ...
Com ja sabeu aquest dies, una vegada que ja hem sembrat els nostresconreus herbacis de secà, estem donant una pasa important amb la plantació de diferents arbres fruiters.

I la cosa marxa prou bé. Blat, ordi i faveres han arrancat amb molta força (els pesols no tant).


El que necesitavem ara era una mica de pluja per garantir una bona collita. I aquesta setmana ha arribat.
Tret de www.aemet.es


dijous, 15 de març de 2012

S’inicia la plantació d’arbres amb voluntaris


Plantació d'albercoquers a una de les feixes pròximes a la casa
Continuen les jornades amb voluntariat. Després de no pocs mals de cap hem iniciat la restitució d’alguns dels arbres de la finca i la plantació d’albercoquers, figueres i parres principalment.
Plantació d'ametllers. Delimitaran el camí als marges d'una de les feixes més grosses
Efectivament, durant les dos darreres setmanes i amb l’ajuda de voluntaris, hem plantat alguns arbres a Can Toni. Els primers fruiters han set un llimoner, quatre albercoquers i tres pereres. D’altre banda s’han sembrant parres, amb peu americà per evitar la fil·loxera (no hem volgut corre riscos innecessaris). Les parres delimitaran un tram de l’antic camí de carro de la casa, que quedarà per a ús exclusivament peatonal per evitar malbaratar les antigues parets de pedra. Finalment s’ha iniciat, també, la plantació d’ametllers i de figueres. Hem començat pels ametllers que marcaran un segon accés a la casa.
Finalitzada la plantació s'inicia la recuperació d'una nova feixa
Tot això ha comportat la delimitació d’usos de la finca d’acord als recursos disponibles i d’una visió ecològica de la mateixa, sense oblidar els nous paisatges que, poc a poc, volem generar. Paral·lelament seguim treballant en la recuperació de la cisterna i de l’aljub (l’estiu s’aproxima i volem, necessitam tenir aigua per regar i mantenir els arbres que estam plantant).
Can Toni d'en Jaume Negre ahir per la tarda

dimecres, 7 de març de 2012

S’inicia la restauració de la cisterna


Estat exterior de la cisterna en el moment d'inici dels treballs amb Posidònia S.L.

A Can Toni d’en Jaume Negre no disposam d’aigua corrent, ni tampoc de cisterna en funcionament, l’existent a la finca està trencada i incomunicada dels terrats de la casa. És per això que, en una primera fase, estam restaurant la cisterna per disposar d’uns mínims d’aigua per atendre les necessitats més bàsiques.    
 
A la part posterior de la casa hi ha dos aljubs connectats, el primer que rep les aigües per escorrentia superficial, amb aquesta finalitat hem recuperat i crescut l’antiga conca de recepció i conducció de les aigües de pluja, i un segon, actualment incomunicat amb l’anterior, que està ple d’escombraries i materials diversos que volem buidar i restaurar en breu.

És per això que s’ha iniciat ja un programa per a la captació i disponibilitat d’aigua a la finca. Aquest programa comporta, entre d’altres, les següents actuacions: la restauració de la cisterna i dels aljubs existents al voltant de la casa, la fabricació d’abeuradors per a la fauna i petites basses d’aigua per a usos diversos, la recuperació i habilitació dels terrats dels corrals de la part baixa del puig on està la casa per a la captació i possible emmagatzemant d’aigua, i la recuperació d’algunes parets de pedra seca per evitar l’erosió del sòl i afavorir la circulació de les aigües de pluja.
 

La cisterna te un fondària de 5,30 metres (del fons a l'entrada d'aigua) i uns diàmetres màxims de 3,10 i 2,80 m.