dimecres, 7 de març de 2012

S’inicia la restauració de la cisterna


Estat exterior de la cisterna en el moment d'inici dels treballs amb Posidònia S.L.

A Can Toni d’en Jaume Negre no disposam d’aigua corrent, ni tampoc de cisterna en funcionament, l’existent a la finca està trencada i incomunicada dels terrats de la casa. És per això que, en una primera fase, estam restaurant la cisterna per disposar d’uns mínims d’aigua per atendre les necessitats més bàsiques.    
 
A la part posterior de la casa hi ha dos aljubs connectats, el primer que rep les aigües per escorrentia superficial, amb aquesta finalitat hem recuperat i crescut l’antiga conca de recepció i conducció de les aigües de pluja, i un segon, actualment incomunicat amb l’anterior, que està ple d’escombraries i materials diversos que volem buidar i restaurar en breu.

És per això que s’ha iniciat ja un programa per a la captació i disponibilitat d’aigua a la finca. Aquest programa comporta, entre d’altres, les següents actuacions: la restauració de la cisterna i dels aljubs existents al voltant de la casa, la fabricació d’abeuradors per a la fauna i petites basses d’aigua per a usos diversos, la recuperació i habilitació dels terrats dels corrals de la part baixa del puig on està la casa per a la captació i possible emmagatzemant d’aigua, i la recuperació d’algunes parets de pedra seca per evitar l’erosió del sòl i afavorir la circulació de les aigües de pluja.
 

La cisterna te un fondària de 5,30 metres (del fons a l'entrada d'aigua) i uns diàmetres màxims de 3,10 i 2,80 m.
              


Cap comentari:

Publica un comentari