dissabte, 25 de febrer de 2012

El GEN i l’Associació per a la Conservació i Foment de les Varietats Tradicionals firmen un conveni de col·laboració


Moment de la firma del conveni.

Dijous, 23 de febrer, va tenir lloc, a Can Toni d’en Jaume Negre (la finca que esta treballant el GEN gràcies a l’acord de Custòdia del Territori amb la propietat), la signatura d’un conveni de col·laboració entre l’Associació per a la Conservació i Foment de les Varietats Tradicionals de les Illes Pitiüses i el GEN-GOB Eivissa, per al desenvolupament del projecte de recuperació agrícola d’aquesta finca. El present conveni te una vigència d’un any prorrogable i va ser signatg per Jordi Serra i Joan Carles Palerm, respectius presidents d’aquestes associacions

L’Associació per a la Conservació i Foment de les Varietats Tradicionals assessorarà al GEN-GOB Eivissa en les següents matèries: maneig del sòl i de l’aigua, sistema de cultiu en secà, rotacions, varietats locals d’Eivissa i Formentera i altres. Amb aquesta finalitat es mantindran reunions i visites periòdiques a la finca.

Per la seua part, el GEN-GOB Eivissa es compromet a seguir els condicionaments tècnics en allò referent a sembres i plantacions per als casos específics d’obtenció de llavor i material vegetal de multiplicació.  
 
Després de les pluges i les gelades, broten ja les primeres llavors de cereal sembrades fa unes setmanes.divendres, 24 de febrer de 2012

Fer compost, una bona pràctica


Una de les problemàtiques en una finca agrícola és la gestió dels residus de poda i restes vegetals. En el nostre cas, tenint que crear faixes de protecció en cas d’incendi  i la recuperació de les 3 feixes principals per al conreu, la quantitat de fusta i altres restes vegetals ha estat important.
La gran quantitat de material ens va obligar a realitzar alguna crema per reduir el seu volum. Per a fer-ho,  evidentment, hi ha que sol·licitar el corresponent permís, fer la crema fora del període de perill d’incendi i seguirunes normes bàsiques de prevenció.
Però hi ha formes per reutilitzar aquest tipus de residus. El compostatge és un sistema senzill, econòmic i sense cap tipus de risc que, a més a més, et proporciona un adob de qualitat per afegir als conreus.
El nostre munt de compost està situat prop de la vivenda
A can Toni d’en Jaume Negre ja estem produint el nostre compost. És la millor forma d’evitar el risc d’incendi i alhora reduir el volum de residus. De moment ho feim de forma tradicional, simplement acumulant el material i voltejant, encara que molta gent prefereix fer-ho en compostadors. Al mercat hi podeu trobar molts models, però si voleu podeu fabricar-vos un compostador artesanal reutilitzant uns palets.
dilluns, 13 de febrer de 2012

Potenciant la biodiversitat: els rapinyaires nocturns


Com heu pogut comprovar en anteriors entrades d'aquest blog, bona part de les tasques desenvolupades a Can Toni d'en Jaume Negre tenen l'objectiu de la recuperació agrícola de la finca. Però aquesta no ha centrat tota la nostra activitat. Estem desenvolupant en paral·lel diferents accions per a conèixer els valors ambientals de la finca i tractar de potenciar-los. 

Un dels focus d'atenció han estat els rapinyaires nocturns. Aquests ocells són depredadors que es troben al cim de la cadena tròfica i són molt importants en el manteniment dels ecosistemes i el control de les poblacions de rosegadors i altres possibles plagues. Per tot això és molt  important conèixer les espècies presents i si és possible adoptar mesures per a potenciar la seva presència.

Olibassa (Tyto alba)
La seva activitat nocturna dificulta el seu estudi i localització, el que obliga a fer escoltes nocturnes per a confirmar la seva presència. En aquestes sessions nocturnes és molt útil la reproducció del seu "cant" prèviament gravat, ja que el seu caràcter territorial fa que normalment contestin al reclam. També hi ha un altra forma de fer-ho: la recerca i localització de les seves egagròpiles. Aquests ocells eliminen diàriament per regurgitació una espècie de pilotes formades pel pel, ossos, quitina i altres parts no digeribles de les seves preses. Cada espècie de rapinyaire fa una egagròpila amb una mida, forma i color determinat, el que facilita la identificació de les espècies presents a una zona.


Els darrers mesos només havíem localitzat egagròpiles d'olibassa (Tyto alba) a l'interior d'un forat d'un vell garrover protegit de la pluja. Allà trobarem una bona quantitat d'aquestes regurgitacions, però que per el seu estat de conservació era evident que feia ja alguns anys que havien estat dipositades. 
Durant les escoltes nocturnes només hem confirmat la presència del mussol (Otus scops) (del qual podeu sentir el seu reclam pitjant aquí), i malgrat l'existència d'hàbitat favorable per a olibassa i mussol banyut (Asio otus) aquestes dues espècies no han estat localitzades. La absència d'olibassa a can Toni d'en Jaume Negre és una mala noticia ja que és un gran especialista en el control de rosegadors i per tant un bon aliat a les finques rústiques. 
Mussol banyut abans de seu alliberament, una vegada anellat,
per membres de l'Equip de Natura del GEN

En els pròxims mesos tractarem d'afavorir la colonització de la finca per aquestes dues espècies. Ho farem fabricant i instal·lant caixes nius especifiques per olibasses i basses de nidals per a mussol banyut. Aquestes basses de nidals ja varen ser instal·lats en el passat per membres de l'Equip de Natura del GEN a Formentera amb resultats positius.