dimecres, 30 d’octubre de 2013

L'aigua, cada dia més a prop

Mostra dels treballs realitzats
Continua el desenvolupament del projecte “Custòdia del territori i recuperació del paisatge agrari a Can Toni d’en Jaume Negre”, finançat, parcialment, pel Grup d’Acció Local LEADER. En aquesta ocasió ens hem ocupat de preparar les conques de recepció d’aigua de pluja per al futur abastiment de les dos basses d’aigua que es crearan a la finca. Amb aquesta finalitat s’estan talant i retirant els arbres i arbusts que han crescut indiscriminadament a la part baixa del puig i que dificultaven les tasques de recepció, conducció i emmagatzemament d’aigua.

A partir del mes de gener es preveu l’inici dels treballs d’aixecament dels murs de pedra que tancaran les parets de roca natural i ens permetran la creació de les basses.

Emplaçament de la bassa inferior

divendres, 18 d’octubre de 2013

Paret restaurada

El treballs de recuperació en la seua fase final
Ha finalitzat la restauració d'un tram de paret, d'11 m de llarg per poc més de 3 m d'alçada, que protegeix una de les feixes de la vessant sud del puig on es troba la casa pagesa de Can Toni d'en Jaume Negre. Es tractava d'un dels esportells més importants i, atesa la seua ubicació, un dels més visibles de la finca. 
Diferents fases dels treballs
La seua restauració era necessària per a la futura construcció d'una de les dos basses d'aigua amb les que comptarà pròximament la finca. Tot això, gràcies a una partida econòmica del LEADER, què finança una part important d'aquests treballs (el 90%). Els treballs facilitaran a la finca les possiblitats per treballar la terra i iniciar les tasques educatives, una de les principals funcions del projecte global. Tot un repte per al GEN, què continuarem desenvolupant amb energia i il·lusió. Moltes gràcies a tots el que ho estau fent possible.

Gràcies també a valtros, Marcos, Iván i Emmanuel (a baix, a la fotografia, d'esquerra a dreta), què heu realitzat un magnífic treball. La vostra professionalitat ha quedat ben acreditada.
La satisfació d'un treball ben executat 

dijous, 10 d’octubre de 2013

dimarts, 8 d’octubre de 2013

Com arreglar un esportell
Promogut pel Grup d'Acció Local d'Eivissa i Formentera, dins del projecte de cooperació interterritorial AGROPAISATGES, s'oferirà, durant els dies 25 i 26 d'octubre i de forma gratuita, al Centre social de Santa Agnès, un curs de 10 hores per aprendre a treballar la pedra seca. Si pensau que vos pot interessar, la inscripció es pot formalitzar al Grup d'Acció Local, al departament d'Agricultura del Consell Insular d'Eivissa. També podeu trucar al telèfon 971 19 54 90 (tècnic de contacte: Raquel González).

divendres, 4 d’octubre de 2013

Alumnes en pràctiques ens donen una bona empenta

Alguns dels treballs realitzats pels alumnes

El darrer mes hem avançat moltíssim a Can Toni. Efectivament, gràcies a un acord amb la Fundació Deixalles, entitat què, com el GEN, és membre de l'ICTIB, s'ha donat una empenta no programada a la finca què ens ha permès, en molt poc temps, portar a terme actuacions de gestió forestal que teniem pendents. Aquest acord ha permès que els alumnes d'una acció formativa que Deixalles desenvolupa dins l'oferta del SOIB poguessin fer els tallers pràctics a Can Toni. D'aquesta forma, 9 alumnes del curs de activitats auxiliars en conservació i millora de monts han pogut posar en pràctica els seus coneixements teòrics i adquirir l'habilitat necessària amb les ferramentes i maquinària bàsica de la gestió forestal.

Alumnes i monitors repartint les tasques de les quadrilles
Gràcies a la seva feina, i la dels dos monitors de la Fundació, hem pogut desemboscar varies de les feixes del puig on es situa la casa, reduint l'ombra que rebien les caseres d'abelles, el que permetrà un millor rendiment de les abelles durant el mesos de l'hivern. També s'ha millorat i repassat l'espai de protecció anti incendi, retirat i triturat alguns arbres caiguts, instal·lat refugis per a rates-pinyades i millorat algunes infraestructures.
 
Grup d'alumnes amb els monitors del curs
En definitiva un munt de mans amigues que han realitzat molt bona labor i què, alhora que milloren la seva empleabilitat i formació, han aportat un important avanç en les tasques pendents a Can Toni d'en Jaume Negre. Moltes gràcies a tots i, com no, també a la Fundació Deixalles.