divendres, 27 d’abril de 2012

Col·laborant amb el SARE i la conservació de la sargantana pitiusa

Segurament tots haureu sentit parlar de l'arribada els darrers anys de diferents espècies de serps a la nostra illa. Sembla ser que la seva introducció està relacionada amb el comerç d'exemplars d'oliveres per a jardí procedents de la Península Ibèrica. Les serps arribarien amagades als forats de les soques de les velles oliveres. Aquesta introducció de diferents espècies de serps provoca preocupació entre els gestors i conservacionistes pel possible impacte sobre la sargantana pitiusa. De fet es considera que l'entrada dels ofídis va provocar l'extinció de la sargantana a l'illa de Mallorca. Fins ara es tenen dades de la presència a Eivissa de 3 espècies, totes elles colúbrids. De totes elles, la culebra de ferradura (Hemorrhois hipocreppis) és la que, per la seva dieta i hàbits diürns, preocupa més als experts.
Culebra de ferradura als voltans de La Cala (tret de  http://ofidiosibiza.blogspot.com.es/  ) 

I aquesta preocupació ha portat al desenvolupament d'un projecte per a tractar de obtenir informació en relació als ofídis introduïts a Eivissa, valorar i reduir els efectes ambientals de la seva presència i molt especialment sobre la sargantana, i fer-ne un seguiment. Aquest projecte, anomenat Ofidios en Ibiza, el desenvolupa la Asociación Herpetológica Española per al Govern Balear. L'AHE ha obert el blog Ofidios en Ibiza on podreu trobar informació del projecte i les novetats que es vagin produint.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Podarcis_pityusensis.jpg
Tots podem col·laborar amb el projecte, i per tant en la conservació de la nostra sargantana, amb l'aportació de les dades de localització d'exemplars de serps o fotografies de les mateixes per poder mesurar l'avanç de la colonització, les espècies presents i les zones sobre les que centrar l'esforç de control. Però hi ha una possibilitat més, que permetrà si hi ha suficients col·laboradors, tractar d'avaluar si s'està produint canvis en les poblacions de sargantanes: la realització de seguiments dels reptils presents a itineraris prefixats durant una sèrie de temporades dins del programa SARE. I aqui entra Can Toni d'en Jaume Negre amb el GEN. Una de les activitats que posam en marxa a partir d'aquesta primavera és el desenvolupament d'un itinerari a la finca dins del programa SARE. 
Itinerari del SARE a can Toni d'en Jaume Negre

Aprofitam per animar-vos a participar en el projecte, tant fent arribar les observacions de serps, com si es possible comprometer-vos a desenvolupar un itinerari, especialment a les zones on s'han localitzat aquests rèptils. La nostra sargantana s'ho mereix.


Cap comentari:

Publica un comentari