dissabte, 3 de novembre de 2012

Accessos i tancaments de la finca


Can Toni disposava de tres portes per senyalitzar, i tancar, els diferents accessos a la finca. Una primera que indicava l'entrada a la propietat i que donava pas al camí de carro que conduïa a la casa. Aquest camí, quan el GEN va arribar a la finca, havia perdut bona part del seu traçat original, per això hem recuperat tota la part central (entre el primer tram que dona l'entrada a la finca i el començament de la rampa que dona accés a la casa), i l'hem situat, i delimitat, entre la paret del segon clot del canal i una filera de parres sembrades expressament.

Entrada al camí de carro i imatges del tram recuperat
La segona porta es trobava al camí de pujada a la casa, en el darrer tram del mateix camí de carro. Aquí volem instal·lar la nostra primera porta de la finca, amb el seu tancament de polleguera i utilitzant fusta de savina i d'ullastre de la pròpia finca.

Parets que sustentaran la primera porta que instal·larem
També hi havia una porta que tancava l'accés a un camí més recent. Aquest camí és l'utilitzat actualment, i la seua porta serà, en instal·lar-se, la que seprararà la zona d'accés amb vehicle de la zona estrictament peatonal. Aquest camí es comunicarà, a més a més, amb el camí de carro.

Camí que tancarà l'accés amb vehicles. A la dreta estarà l'àrea d'aparcament
Paral·lelament estam construint un vial, inicialment a una de les feixes més grosses, paral·lel a les parets de les propietats veïnes i delimitat per una ja llarga filera de figueres sembrades el passat hivern, i que constituiran el banc de varietats locals. Per aquí passarà un dels itineraris de visita de la finca. Aquest vial donarà accés als corrals inferiors de la finca (a dalt, al costat de la casa, es troben els corrals de l'animal de preu i els corrals dels porcs) i a l'espai reservat per mostrar les antigues caseres d'abelles (aquí no hi haurà abelles per evitar picadures innecessàries).

 Passeig de les figueres (nou vial)

Cap comentari:

Publica un comentari