dilluns, 17 de desembre de 2012

Aigua per a Can Toni

Aquí es construirà el primer safareig
El GEN ha iniciat els treballs de condicionament de la part baixa del puig (el que acull la casa pagesa a la part superior) per a la construcció de dos basses d'aigua o safareigs. 

El mateix indret hores més tard...
La nostra intenció no és altra que la d'optimitzar al màxim els recursos naturals de la finca, en aquest cas l'aprofitament de la roca natural del puig. Amb aquest finalitat, i per recollir les aigües pluvials a la part baixa del mateix s'està retirant la terra i la vegetació per deixar la roca nua, actuant, així, com una mena d'aljub. 

Aquí es construirà el segon safareig
Més endavant, es construirà una paret de pedra per retenir l'aigua i una canalització per connectar els dos safareigs, el primer al costat del camí d'accés a la casa, a l'alçada de la casa del carro; i un segon una mica més a baix, a l'alçada del segon clot del canal. El nostre objectiu: facilitar l'accessibilitat a l'aigua a les futures unitats de producció de la finca. Cal recordar que a hores d'ara la falta d'aigua és un dels principals problemes a Can Toni d'en Jaume Negre. 

Les terres sobrants s'aprofiten per restaurar els camins deteriorats i, també, per generar nous accessos entre les  àrees de conreu. Amb els troncs de les savines i ullastres es construiran les diferents tanques de la finca.

Cap comentari:

Publica un comentari