divendres, 8 de febrer de 2013

Plantació de belloteres

Glans de bellotera
Fa temps que volíem posar en marxa aquesta prova pilot, la de plantar belloteres o alzines (Quercus ilex) a Can Toni d'en Jaume Negre, més concretament a la part superior de la feixa estreta, a la línia que comunica la zona d'antics conreus amb el bosc. Amb aquesta finalitat vàrem recollir glans de bellotera a diferents arbres dels voltants de Fruitera. Acte seguit, s'han dipositat els glans dins un cocó amb aigua per afavorir la germinació (es poden deixar així un dia) i, a continuació, s'han sembrat a l l'àrea escollida.  

Aquesta espècie arbòria  apareix de forma escassa i dispersa a l'illa, no es trobava a la finca. A Eivissa ocupa zones amb pluviometria elevada i molt sovent sols potents. Durant molt de temps s'ha discutit la seva presència natural a l'illa, ja que per alguns especialistes serien exemplars naturalitzats a partir de introduccions modernes, mentre que altres defenien que l'home va fer desaparèixer els alzinars que ocupaven les valls de i zones baixes de l'illa. Recentment anàlisis de la diversitat genètica de les alzines balears han confirmat que les nostres alzines son autòctones.

Cap comentari:

Publica un comentari