dissabte, 18 d’octubre de 2014

Basses d'aigua (continuació)

Paret del mur de la primera bassa
Les tasques de construcció del mur per a la contenció de les aigües de pluja a la primera bassa de la finca continuen. A aquesta bassa deixarem el mur exterior amb la pedra vista. A la segona bassa, la de més a baix, es referirà la paret amb morter de calç i arena

Cara interior de la paret de la bassa

Aquesta bassa, segons els primers càlculs, tendrà una capacitat aproximada de 30 tonelades, i es connectarà, mitjançant un canal, amb la bassa que es situarà al costat del segon clot del canal, on es conrearan els primers hortets de la finca.

Instal·ació de la vàlvula
L'alçada del mur de contenció, a la seua part més elevada, tendrà, aproximadament, 2,40 metres. Es preveu la finalització d'aquesta primera fase en unes dues setmanes. Us continuarem informant.

Vista general de l'emplaçament de la bassa

Cap comentari:

Publica un comentari