dimarts, 2 d’octubre de 2012

Objectiu: autosuficiència hídrica

Can toni d'en Jaume Negre canvia de fesomia

Poc a poc es van millorant la possibilitats d’emmagatzemar aigua a Can Toni d’en Jaume Negre. Finalment, la cisterna està restaurada i en condicions de rebre l’aigua provinent de camions cisterna. I es que mentre no s’arreglin els terrats de la casa no podrem aprofitar l’aigua de pluja que reben per omplir la cisterna. 
La cisterna aquesta tarda

Aprofitament de les aigües de pluja
La cisterna ens permetrà, juntament amb els aljubs existents darrera la casa, disposar d’una petita quantitat d’aigua per atendre les prioritats hídriques de la finca. Tot i així, aquestes infraestructures resulten clarament insuficients i és per això que voldríem poder construir, a més a més, dos petits safareigs sobre la roca natural que concentrarien l’aigua de pluja que, per escorrentia superficial, baixa pel puig on es troba la casa. I voldríem, també, situar dos petits dipòsits per recollir l’aigua que baixa pel camí de la casa. I es que de l’obtenció o no de l'aigua, depenen una part important dels objectius que ens hem marcat a la finca.

Cap comentari:

Publica un comentari