dilluns, 15 d’octubre de 2012

Últimes novetats a la finca

Nova paret restaurada

Ja tenim un nou tram de paret restaurat. Aquesta vegada ha set al costat de la casa, davant els corrals dels porcs. Paral·lelament, hem iniciat la recuperació de la feixa que estava coberta de vegetació i tota mena de residus, alguns molt contaminants com la uralita.
 
Aljubs, un d'ells cobert per evitar l'entrada de terra i restes vegetals

Per altra banda continuen els treballs de recuperació dels aljubs i per potenciar la captació i emmagatzement d'aigua als mateixos. Amb aquesta finalitat s'està ampliant la conca de recepció d'aigües pluvials, retirant la terra i deixant la roca al descobert, i continua la restauració del segon aljub. 

Un dels garrovers coronat

Des de fa dos setmanes s'estan coronant alguns dels garrovers i oliveres de la finca. Havien crescut de forma descontrolada i, en el cas dels garrovers, no donaven garroves. Amb els ingressos provinents de la venda de la llenya, també la provinent de la tala d'algun dels pins disseminats per les antigues feixes de conreu, podrem fer la sembra de cereal d'aquesta nova temporada.   

Parres i un dels trams de camí recuperat

Ja per acabar, la filera de parres sembrades el passat hivern ja delimiten el tram recuperat de l'antic camí de carro de la casa. Aquest hivern tocarà empeltar les parres, atès que vàrem utilitzar peu americà. Amb una mica de sort en un any recollirem els primers raïms fruit d'aquesta primera plantació.

Cap comentari:

Publica un comentari